وبلاگ http://istgah71.mihanblog.com 2017-07-25T11:04:03+01:00 text/html 2017-07-11T11:29:22+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ چه کسی مرجع تقلید است؟از چه کسی باید تقلید کرد؟کدام آیت الله ها رساله عملیه دارند؟ http://istgah71.mihanblog.com/post/16 <P><BR><BR>مفیدستان:</P> <DIV id=article-body><FIGURE itemtype="https://schema.org/ImageObject" itemscope="" itemprop="image"> <META content="چه کسی مرجع تقلید است از چه کسی باید تقلید کرد کدام آیت الله ها رساله عملیه دارند" itemprop="name"> <META content=http://www.aftabir.com/articles/religion/religion/images/2908e636256a36773585db1c5332a65a.jpg itemprop="url"> <META content=400 itemprop="width"> <META content=300 itemprop="height"><IMG class=main-image alt="چه کسی مرجع تقلید است از چه کسی باید تقلید کرد کدام آیت الله ها رساله عملیه دارند" src="http://www.aftabir.com/articles/religion/religion/images/2908e636256a36773585db1c5332a65a.jpg" itemprop="contentUrl"></FIGURE> <P class=lead itemprop="description">رساله عملیه مجموعه احکامی است که توسط مرجع تقلید از منابع اسلامی استخراج و به زبان ساده نوشته شده است تا مقلدین بتوانند در زندگی روزمره از آن استفاده کنند انتشار رساله توسط یک عالم دینی به چه معناست نظر علما درباره تقلید در مسائل فقهی چیست چند نفر از علما رساله عملیه منتشر کرده اند </P> <P></P> <P>انتشار رساله: انتشار رساله عملیه توسط یک عالم دینی به این معنا است که آن شخص خود را در مسائل فقهی اعلم میداند و بر خود تکلیف دانسته است تا رساله خود را منتشر کند.</P> <P></P> <P>مسأله توضیح المسائل: عقیده مسلمانان به اصول دین باید از روی دلیل باشد ولی در احکام غیر ضروری دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند یعنیبه دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند و عدّه دیگر می گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحبّ می دانند، آن را به جا آورد؛پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند، واجب استاز مجتهد تقلید نمایند.</P> <P></P> <P>راههای شناخت مجتهد و اعلم: مجتهد اعلم را از سه راه می‏توان شناخت: اول: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم: آنکه دو نفر عالم عادل که می‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوم: آنکه عده‏ای از اهل علم که می‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‏شود، مجتهد بودن و یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.</P> <P></P> <P>اسامی برخی از علمای که صاحب رساله بوده و در قید حیات هستند عبارتند از:</P> <P></P> <P>۱-آیت الله سید علی خامنه ای: ایشان رساله به معنی مرسوم تالیف نکرده اند اما دوجلد استفتائات دارند و مقلدین ایشان معمولا به آن دو جلد مراجعه میکنند.میتوان گفت ایشان مقلدین زیادی از سراسر کشور دارد و جزء کسانی است که جامعه مدرسین در سال ۷۶ ایشان را بعنوان مرجع تقلید معرفی کرد.</P> <P></P> <P>۲-آیت الله سید علی سیستانی: ایشان را میتوان میراث دار فکری آیت الله خوئی دانست که پس از او بیشتر مقلدین آیت الله خوئی به آیت الله سیستانی عدول کردند، عمده شیعیان عراق و کشورهای عربی مقلد ایشان هستند و البته مقلدین ایشان در ایران نیز کم نیست.</P> <P></P> <P>۳-آیت الله سید موسی شبیری زنجانی: ایشان از مراجعی است که کمتر تمایلی برای مطرح شدن دارد از اینرو هیچ تلاشی برای جذب مقلد ندارد، و از مراجعی است که توسط جامعه مدرسین به مردم معرفی شد، بیشتر مقلدین ایشان در زنجان و مناطق آذری زبان است گرچه در مناطق دیگر نیز مقلدانی دارد.</P> <P></P> <P>۴-آیت الله حسین وحید خراسانی: ایشان نیز از میراث داران فکری آیت الله خوئی است که برخی از مقلدین ایرانی آیت الله خوئی به ایشان عدول کردند ، ایشان در سراسر کشور مقلدینی دارد، در برخی از هیات مذهبی اندیشه های ایشان مورد توجه است ایشان نیز از مراجعی است که توسط جامعه مدرسین به مردم معرفی شد.</P> <P></P> <P>۵-آیت الله ناصر مکارم شیرازی: ایشان نیز توسط جامعه مدرسین به مردم معرفی شده است، آیت الله مکارم نیز از جمله مراجعی است که مقلدین بیشتری از سراسر کشور دارد، شاید تصور برخی از مردم این است که فتاوای ایشان بروز است، البته فعالیتهای عمومی دفتر ایشان نیز بی تاثیر نبوده است.</P> <P></P> <P>۶-آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی: ایشان داماد آیت الله محمدرضا گلپایگانی است و یکی از مراجعی است که توسط جامعه مدرسین به مردم مومن معرفی شد، اگر چه از سراسر کشور مقلدینی دارد اما خب بنظر مقلدین کمتری دارد.</P> <P></P> <P>۷-آیت الله سید صادق روحانی: ایشان از فعالان سیاسی قبل از انقلاب است که بعد از انقلاب در اثر اختلافات سیاسی چند سالی در حصر خانگی بود، در داخل کشور ایشان مقلدین کمی دارد و از برخی از کشورهای عربی مقلدینی دارد.</P> <P></P> <P>۸-آیت الله سید صادق شیرازی: ایشان برادر مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی است و چند شبکه ماهواره ای شیعی منسوب به ایشان است و در کشورهای عربی فعالیتهای گسترده ای دارد در داخل کشور نیز مقلدینی البته بصورت پراکنده دارد.</P> <P></P> <P>۹-آیت الله جوادی آملی: ایشان برای اکثر مردم شناخته شده است ، آیت الله جوادی بعنوان مفسر و فیلسوف شناخته میشود که در سالهای اخیر استفتائات ایشان به چاپ رسیده است و اگر چه در زمینه مرجعیت ایشان تبلیغی صورت نگرفته است اما بنظر میرسد شخصیت و اعتبار ایشان مومنین بیشتری را جلب ایشان کند.</P> <P></P> <P>۱۰-آیت الله عزالدین زنجانی: ایشان مدتی امام جمعه زنجان بود اکنون ایشان در مشهد ساکن است و مشغول تدریس علوم دینی است برخی از مردم زنجان و خصوصا بازاریان زنجان مقلد ایشان هستند.</P> <P></P> <P>۱۱-آیت الله حسین نوری همدانی: ایشان در سالها اخیر بیشتر از طریق موضع گیری های سیاسی و رسانه ها شناخته شده است و البته مقلدین کمتری دارد و در منطقه همدان عده ای مقلد ایشان هستند.</P> <P></P> <P>۱۲-آیت الله علوی گرگانی: ایشان از اساتید درس خارج قم است و مقلدینی در گرگان و بعضا در مناطق کشور دارد، اظهار نظرهای سیاسی ایشان در سالهای اخیر ایشان را به مردم شناسانده است.</P> <P></P> <P>۱۳-آیت الله آقا مجتبی تهرانی: ایشان ساکن تهران است و بعنوان استاد اخلاق نیز شناخته میشوند بنظر میرسد ایشان در تهران و برخی از مناطق کشور بصورت اندک مقلدینی داشته باشد.</P> <P></P> <P>۱۴-آیت الله ید الله دوزدوزانی: ایشان متولد تبریز است و ساکن قم و البته شاید کمتر شناخته شده باشد و البته بنظر میرسد مقلدین کمتری نیز دارد.</P> <P></P> <P>۱۵-آیت الله یوسف صانعی: ایشان در اوائل انقلاب مناصب سیاسی متعددی داشته است و سالیانی قبل رساله نوشت و اکنون ساکن قم است موضع گیری های سیاسی و البته برخی دیدگاههای خاص ایشان در مسائل فقهی اعتراضهایی را بدنبال داشت و چندین بار دفتر ایشان مورد حمله قرار گرفته است جامعه مدرسین سالهای قبل اعلام کرد که ایشان را مرجع تقلید نمیداند، برخی از قشر دانشگاهی و تیپ روشنفکر مقلد ایشان هستند.</P> <P></P> <P>۱۶-آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی: ایشان نیز در اوائل انقلاب مناصب سیاسی داشتند و اکنون ساکن قم هستند و مشغول تدریس، بنظر در برخی از مناطق آذری زبان مقلدینی اندک داشته باشد.</P> <P></P> <P>۱۷-آیت الله مدنی تبریزی: ایشان نیز تبریزی بوده و ساکن قم است گفته میشود ایشان نسبت به همشهریان خود مقلدین بیشتری دارد گویا برخی از مردم ایشان را جانشین آیت الله شریعتمداری تلقی کرده اند و از اینرو برخی مقلد ایشان شده اند.</P> <P></P> <P>۱۸-آیت الله جعفر سبحانی: ایشان نیزمتولد تبریز و ساکن قم هستند بعد از رحلت میرزا جواد تبریزی رساله ایشان چاپ شد و در مناطق آذری نشین مقلدینی دارد البته چهره ایشان نیز تا حدی شناخته شده است چرا که فعالیتها و تدریس در حوزه طلبه ها را با ایشان اشنا ساخته است.</P> <P></P> <P>۱۹-آیت الله محفوظی: ایشان مدتها مسئول دفتر آیت الله بهجت بودند و بعد از رحلت آیت الله بهجت رساله خود را منتشر کردند و اکنون در قم مشغول تدریس میباشند و البته در میان عموم کمتر شناخته میشوند.</P> <P></P> <P>۲۰-آیت الله مسلم ملکوتی: ایشان سالها نماینده امام و امام جمعه تبریز بودند و بعد از آن ساکن قم شدند و اکنون مشغول تدریس است بنظر میرسد مقلدین اندکی داشته باشد.</P> <P></P> <P>۲۱-آیت الله اسد الله بیات: ایشان نیز از فعالان سابق سیاسی و نماینده مجلس بوده است و اکنون در قم مشغول تدریس است و بعضا موضع گیری های سیاسی ایشان خبر ساز است و البته مقلدین کمتری دارد.</P> <P></P> <P>۲۲-آیت الله رستگار جویباری:(آدرسی برای ایشان پیدا نکردم) ایشان شخصیت خاصی دارند بخاطر طرفداری از آیت الله شریعتمداری و فعالیتهای ضد اهل سنت چندین سال در زندان بسر برده است و معمولا کتابهای تندی علیه اهل سنت منتشر میکند . رساله عملیه ایشان نیز در بردارنده نکات جالبی است مثلا بشدت مخالف کنترل جمعیت بوده است.</P> <P></P> <P>۲۳-آیت الله حسین مظاهری: ایشان از اساتید اخلاق حوزه علمیه قم محسوب میشدند پس از سالها تدریس در قم به اصفهان عزیمت کردند و اکنون حوزه علمیه اصفهان زیر نظر ایشان اداره میشود و مقلدین ایشان نیز بیشتر محلی است.</P> <P></P> <P>۲۴-آیت الله محمد علی گرامی: ایشان نیز ساکن قم است و مشغول درس و بحث در حوزه علمیه است و البته کمتر مقلد دارند استخاره ایشان مشهور است و در نماز ایشان بسیاری برای گرفتن استخاره حاضر میشوند.</P> <P></P> <P>۲۵-آیت الله سید محمد حسینی شاهروی: ایشان تحصیل کرده نجف است که پس از کسب اجتهاد ساکن قم شده و مشغول تربیت طلاب است ایشان برخی خدمات اجتماعی- فرهنگی نیز دارند و البته کمتر در ایران شناخته شده هستند.</P> <P></P> <P>۲۶-آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی: ایشان دو دوره رئیس قوه قضائیه بوده است و رساله خود را در سالهای اخیر منتشر کرد و از شاگردان برجسته آیت الله محمد باقر صدر است، در حال حاضر مشغول تدریس در حوزه علمیه است و البته فعلا مقلدین کمی دارد اما شاید بمرور وضعیت بهتری داشته باشد.</P> <P></P> <P>۲۷- آیت الله محمد سعید حکیم: ایشان از فرزندان حکیم بزرگ و ساکن عراق است است که در میان شیعیان عراق نفوذ قابل توجهی دارند دفتر ایشان در قم نیز بسیار فعال است و البته مقلدین ایشان بیشتر در کشورهای عربی است.</P> <P></P> <P>۲۸-آیت الله محمد ابراهیم جناتی: ایشان نیز تحصیل کرده نجف و قم است و سالیانی است که مشغول تدریس در قم هستند و البته نظرات خاص ایشان در زمینه مسائل فقهی مورد توجه است البته در عرصه عمومی کمتر شناخته شده هستند و با مقلدین کم.</P> <P></P> <P><STRONG>نامه های حوزوی</STRONG></P> <P></P></DIV> <P><BR><BR><A href="http://www.aftabir.com/articles/view/religion/religion/c7_1499604344p1.php/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A><BR><BR>بازنشر: <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%82/" rel=nofollow target=_blank>چه کسی مرجع تقلید است؟/از چه کسی باید تقلید کرد؟/کدام آیت الله ها رساله عملیه دارند؟</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A><BR>برای دریافت مطالب مفید به سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A> مراجعه فرمایید.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="چه کسی مرجع تقلید است؟/از چه کسی باید تقلید کرد؟/کدام آیت الله ها رساله عملیه دارند؟" href="http://mofidestan.ir/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%82/" rel=nofollow target=_blank>چه کسی مرجع تقلید است؟/از چه کسی باید تقلید کرد؟/کدام آیت الله ها رساله عملیه دارند؟</A><BR><A title="چه کسی مرجع تقلید است؟/از چه کسی باید تقلید کرد؟/کدام آیت الله ها رساله عملیه دارند؟" href="http://mofidestan.ir/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%82/" rel=nofollow target=_blank>http://mofidestan.ir/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%82/</A> text/html 2017-07-05T06:37:24+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ اچ پی از کامپیوتر Machine با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد http://istgah71.mihanblog.com/post/15 <P><BR><BR>مفیدستان:</P> <DIV> <P>اچ‌پی اینترپرایز کامپیوتر Machine <SPAN>را با ۱۶۰ ترابایت مموری، برای پردازش کلان‌داده‌ها معرفی کرد.</SPAN></P></DIV> <DIV> <P>اچ‌پی اینترپرایز (HPE)، بازوی سازمانی شرکت اچ‌پی که در زمینه‌ی ارائه‌ی راهکارهای شبکه، ذخیره‌سازی و سرور فعالیت دارد، از کامپیوتر Machine <SPAN>رونمایی کرد. </SPAN>Machine که یک کامپیوتر تک‌حافظه با قابلیت پردازش مقادیر بسیار حجیم اطلاعات است، برای پردازش کلان‌داده‌ها (Big Data) طراحی شده است.<BR><SPAN></P> <P>به گفته‌ی اچ‌پی، ساخت کامپیوتر Machine <SPAN>به لطف بزرگ‌ترین برنامه‌ی تحقیق و توسعه در تاریخ </SPAN>HPE <SPAN>محقق شده است و درصورت به بار نشستن این پروژه، شاهد تأثیر چشمگیر آن بر صنعت پردازش داده خواهیم بود. <EM><STRONG>مگ وایتمن</STRONG></EM>، مدیرعامل </SPAN>HPE در بیانیه‌ی رسمی معرفی Machine می‌گوید:</P> <BLOCKQUOTE> <P>راز جهش‌های علمی آینده، نوآوری‌های متحول‌کننده‌ی صنعت و تکنولوژی‌های تاریخ‌ساز بعدی، همگی در انبوه داده‌های خام پیش رویمان نهفته است. برای استفاده از این داده‌ها نمی‌توانیم به تکنولوژی‌های گذشته اتکا کنیم؛ بلکه باید ماشینی برای عصر «کلان‌داده‌ها» بسازیم.</P></BLOCKQUOTE> <P>نمونه‌ی آزمایشی Machine که امروز از آن رونمایی شد، دارای ۱۶۰ ترابایت مموری است. برای مقایسه، پردازش اطلاعات تمامی کتاب‌های موجود در کتابخانه‌ی کنگره‌ی آمریکا (بزرگ‌ترین کتابخانه‌ی جهان با ۳۲ میلیون جلد کتاب) تنها به یک‌پنجم این مقدار حافظه نیاز دارد.</P> <P style="CLEAR: both"><IMG style="MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto" class=img-responsive alt="اچ پی ماشین machine" src="http://cdn01.zoomit.ir/2017/5/4bc64f7b-f8a8-460e-872a-656fba9dc778.jpg"></P> <P>اچ‌پی می‌گوید معماری Machine <SPAN>امکان ساخت سیستم‌های تک‌حافظه با مقدار مموری ۴,۰۹۶ یوتابایت را فراهم خواهد کرد. با توجه به اینکه این مقدار مموری تقریبا ۲۵۰ هزار برابر بیشتر از تمامی اطلاعات دیجیتال موجود در جهان است، می‌توان ظرفیت افزایش مموری </SPAN>Machine را از لحاظ نظری تقریبا <EM>بی‌نهایت</EM> در نظر گرفت.</P> <P>به گفته‌ی اچ‌پی، با این مقدار حافظه می‌توان تمامی داده‌های مربوط به وضعیت سلامتی افراد ساکن زمین، تمامی داده‌های فیسبوک و تمامی داده‌های اکتشافات فضایی را به‌صورت هم‌زمان پردازش کرد. <EM><STRONG>مارک پاتر</STRONG></EM>، مدیر ارشد تکنولوژی HPE می‌گوید:</P> <BLOCKQUOTE> <P>ما باور داریم پردازش مموری‌محور (Memory-Driven Computing) راه حلی برای به پیش بردن تکنولوژی است؛ به‌گونه‌ای که تمامی جنبه‌های جامعه تحت <SPAN>تأثیر</SPAN> قرار بگیرد. این معماری را که امروز پرده از آن برداشتیم، می‌توان در تمامی شاخه‌های رایانش به کار گرفت؛ از دستگاه‌های هوشمند گرفته تا سوپرکامپیوترها.</P></BLOCKQUOTE> <P><EM>«پردازش مموری‌محور»</EM> نامی است که اچ‌پی روی معماری نسل جدید کامپیوترهای خود گذاشته است. در این سبک جدید پردازش، مموری به جای پردازنده در مرکز معماری کامپیوتر قرار می‌گیرد. معماری‌های متداول امروزی به دلیل نیاز به انتقال مستمر داده‌ها بین «فضای ذخیره‌سازی»، «مموری» و «پردازنده»، در مقایسه با معماری مموری‌محور اچ‌پی بسیار غیر بهینه عمل می‌کنند. اچ‌پی با حذف این عوامل در Machie، زمان پردازش اطلاعات پیچیده را از چندین روز به چندین ساعت کاهش خواهد داد. <EM><STRONG>پاتریک مورهد</STRONG></EM>، تحلیل‌گر مؤسسه‌ی مور می‌گوید:</P> <BLOCKQUOTE> <P>Machine برای آینده طراحی شده است. معماری آن به‌گونه‌ای است که مقادیر عظیم مموری (که در عین حال از آن به‌ عنوان فضای ذخیره‌سازی نیز می‌توان استفاده کرد) به‌صورت مستقیم در اختیار برنامه‌های تحلیلی و یادگیری ماشینی قرار می‌گیرد. صنعت رایانش برای غلبه بر مشکل پردازش کلان‌داده‌ها، تابه‌حال تنها چشم به بهبود عملکرد فضای ذخیره‌سازی داشته است. معرفی SSD-های <SPAN>فوق سریع Optane بر مبنای تکنولوژی ۳</SPAN>D XPoint توسط اینتل را می‌توان تلاشی در همین راستا تلقی کرد. انتظار دارم که هر دو رویکرد طی سه تا پنج سال آینده به یک سمت همگرا شوند.</P></BLOCKQUOTE> <P style="CLEAR: both"><IMG style="MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto" class=img-responsive alt="رایانش مموری محور" src="http://cdn01.zoomit.ir/2017/5/4b9ba000-4507-4baf-92d9-2ec4a07313e2.jpg"></P> <P>نمونه‌ی آزمایشی Machine مجهز به ۱۶۰ ترابایت مموری و لینک‌های ارتباطی اپتیکال و فوتونیک X1 <SPAN>است و از سیستم‌روی‌چیپ ARMv8-A</SPAN> ساخت کاویوم استفاده می‌کند. سیستم عامل Machine بر مبنای لینوکس است و اچ‌پی به همراه آن ابزارهای برنامه‌نویسی مخصوص معماری جدید خود را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار خواهد داد.</P> <P><EM><STRONG>سید علی</STRONG></EM>، رئیس و مدیر عامل کاویوم، درباره‌ی همکاری با اچ‌پی می‌گوید:</P> <BLOCKQUOTE> <P>کاویوم و اچ‌پی نگاه یکسانی به پردازش مموری‌محور دارند. ما مفتخریم که در ساخت کامپیوتر Machine <SPAN>با اچ‌پی همکاری داشته‌ایم. نوآوری پیشگامانه‌ی اچ‌پی در رایانش مموری‌محور، پارادایم جدیدی از کاربردها را در دیتاسنترهای نسل آینده و پردازش ابری ایجاد خواهد کرد.</SPAN></P></BLOCKQUOTE></DIV> <P><BR><BR><A href="http://www.zoomit.ir/2017/5/16/156469/hp-enterprise-160-terabyte-machine/" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A><BR><BR>بازنشر: <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A><BR><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold"><BR><B>عبارات مرتبط با این موضوع </B></SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: 8px">اچ پی از کامپیوتر با ترابایت حافظه رونمایی کرد اچ پی از کامپیوتر با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد اچ پی اینترپرایز کامپیوتر تک حافظه را با ۱۶۰ ترابایت مموری، برای پردازش کلان اچ پی از کامپیوتر با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد اچپیازکامپیوتربا اچ پی از کامپیوتر با با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد اچ پی از اچ پی از کامپیوتر با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد اچ پی از کامپیوتر با حافظه رونمایی کرد اچ پی از کامپیوتر با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی اچ‌پی از کامپیوتر با ۱۶۰ ترابایت حافظه از کامپیوتر رونمایی با ۱۶۰ ترابایت حافظه کرد اچ‌پی می‌گوید، با اچ پی از کامپیوتر با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد اچپیاز اچ پی از کامپیوتر با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد با ۱۶۰ ترابایت حافظه اچ پی از کامپیوتر با ترابایت حافظه رونمایی کرد … کامپیوتر و لپ تاپ اچ‌پی اینترپرایز کامپیوتر را با ۱۶۰ اچ پی از کامپیوتر با رونمایی کرد از کامپیوتر با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد ها معرفی کرد اچ پی کامپیوتر را با ۱۶۰ ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی اچ پی از کامپیوتر با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد اچ پی از کامپیوتر با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد اچ پی از کامپیوتر با اچ پی از کامپیوتر با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد اچ پی از کامپیوتر با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی اچ پی از کامپیوتر با ۱۶۰ اچ پی از کامپیوتر با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد اچ پی از کامپیوتر با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد اچ پی با ۱۶۰ ترابایت حافظه </P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d8%a7%da%86-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-machine-%d8%a8%d8%a7-%db%b1%db%b6%db%b0-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8/" rel=nofollow target=_blank>اچ پی از کامپیوتر Machine با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A><BR>برای دریافت مطالب مفید به سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A> مراجعه فرمایید.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="اچ پی از کامپیوتر Machine با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد" href="http://mofidestan.ir/%d8%a7%da%86-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-machine-%d8%a8%d8%a7-%db%b1%db%b6%db%b0-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8/" rel=nofollow target=_blank>اچ پی از کامپیوتر Machine با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد</A><BR><A title="اچ پی از کامپیوتر Machine با ۱۶۰ ترابایت حافظه رونمایی کرد" href="http://mofidestan.ir/%d8%a7%da%86-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-machine-%d8%a8%d8%a7-%db%b1%db%b6%db%b0-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8/" rel=nofollow target=_blank>http://mofidestan.ir/%d8%a7%da%86-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-machine-%d8%a8%d8%a7-%db%b1%db%b6%db%b0-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8/</A></SPAN></SPAN> text/html 2017-07-02T08:37:33+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ کمبود بیش از200 نیروی مشاور درمدارس تهران http://istgah71.mihanblog.com/post/14 <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="کمبود بیش از200 نیروی مشاور درمدارس تهران" href="http://migna.ir/vdch-ink.23nzmdftt2.html" rel=nofollow target=_blank>کمبود بیش از200 نیروی مشاور درمدارس تهران</A><BR><A title="کمبود بیش از200 نیروی مشاور درمدارس تهران" href="http://migna.ir/vdch-ink.23nzmdftt2.html" rel=nofollow target=_blank>http://migna.ir/vdch-ink.23nzmdftt2.html</A> text/html 2017-06-23T14:41:44+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ هیأت امور آموزشی سازمان بازرسی در وزارت علوم مستقر شد http://istgah71.mihanblog.com/post/13 <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="هیأت امور آموزشی سازمان بازرسی در وزارت علوم مستقر شد" href="http://migna.ir/vdcjavex.uqevazsffu.html" rel=nofollow target=_blank>هیأت امور آموزشی سازمان بازرسی در وزارت علوم مستقر شد</A><BR><A title="هیأت امور آموزشی سازمان بازرسی در وزارت علوم مستقر شد" href="http://migna.ir/vdcjavex.uqevazsffu.html" rel=nofollow target=_blank>http://migna.ir/vdcjavex.uqevazsffu.html</A> text/html 2017-06-20T17:23:52+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ امکان ابتلا به تب کریمه کنگو در شتر و اسب وجود دارد دامداری‌های صنعتی ضامن سلامت دام‌ها http://istgah71.mihanblog.com/post/12 <P>[ad_1]<BR><BR>مفیدستان:</P> <DIV readability="74.542566709022"> <P style="TEXT-ALIGN: justify">به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد حسین عزیزی رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران اظهار کرد: کنه یکی از عاملین انتقال تب کریمه کنگو است که در فصل گرما رشد و تکثیر بسیاری پیدا می‌کند در این شرایط توجه به نحوه نگهداری دام‌ها یکی از اصول مهم در پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی محسوب می‌شود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">وی افزود: پوشش بدن دام‌هایی که دارای پشم و موهای بلند است فضای مناسبی را برای رشد و تکثیر کنه فراهم می‌کند بنابراین علاوه بر گوسفندان در شتر‌ها و اسبهایی که دارای پشم‌ها و موهای بلند هستند امکان ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو وجود دارد واین حیوانات می‌توانند ناقلان بیماری باشند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران بیان کرد: با چریدن دام‌ها در صحرا وفضاهای باز کنه‌های تولید شده در طبیعت به بدن دام منتقل می‌شود، بنابراین حتی اگر یک دام آلوده به بیماری باشد با وجود کنه‌های موجود در بدن به راحتی بیماری به انسان ودامهای دیگر منتقل می‌شود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">وی عنوان کرد: دامداری صنعتی فضای مناسبی برای پرورش دام‌ها است در این محیط از ابتلا بیماری‌های دامی و وجود کنه در بدن دام جلوگیری شده و تمامی شرایط برای حفظ سلامت دام فراهم است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">عزیزی تصریح کرد: درحال حاضردر گاوداری‌ها دامداری صنعتی توسعه پیدا کرده است و امکان بیماری‌های دامی و مخفی شدن کنه در بدن آن‌ها به شدت کاهش داده می‌شود، اما این امکان به دلیل هزینه‌های بالا، زندگی عشایری و گله داری برای گوسفندان وجود ندارد و در بسیاری از مواقع این نوع حیوان را با بیماری‌های دامی رو به رو می‌کند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">وی گفت: دولت با تعبیه دامداری صنعتی در کشور می‌تواند در راستای پرورش دام سالم و کاهش بیماری‌های دامی وانتقال آن به انسان تا حد زیادی تأثیر گذار باشد و کنترل بیماری‌های دامی را دست بگیرد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران افزود: سمپاشی دام‌ها تا حدودی می‌تواند کنه‌های مخفی شده در بدن آنها را از بین ببرد، اما این در حالی تأثیر گذار است که سمپاشی مداوم و پیوسته انجام شود و دامپزشک نظارت مستقیم بر سلامت کلیه دام‌ها داشته باشد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">وی بیان کرد: به روستائیان و دامپرورانی که درنزدیکی اسطبل‌ها و مکان‌های نگهداری دام زندگی می‌کنند، توصیه می‌شود حتما منازل خود را سمپاشی کرده تا از عدم وجود کنه‌های ناقل بیماری در محل زندگی خود اطمینان حاصل کنند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">عزیزی یادآور شد: تأکید می‌شود این افراد از کشتن کنه‌ها با دست خودداری کرده و حتما موارد بهداشتی را در شرایط شیوع تب کریمه کنگو رعایت کنند تا از خطرات احتمالی ابتلا به بیماری جلوگیری شود.</P> <P></P></DIV> <P>[ad_2]<BR><BR><A href="http://jamejamonline.ir/sara/2876742474902730202/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A><BR><BR>بازنشر: <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%86%da%af%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b3/" rel=nofollow target=_blank>امکان ابتلا به تب کریمه کنگو در شتر و اسب وجود دارد/ دامداری‌های صنعتی ضامن سلامت دام‌ها</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A><BR>برای دریافت مطالب مفید به سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A> مراجعه فرمایید.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="امکان ابتلا به تب کریمه کنگو در شتر و اسب وجود دارد/ دامداری‌های صنعتی ضامن سلامت دام‌ها" href="http://mofidestan.ir/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%86%da%af%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b3/" rel=nofollow target=_blank>امکان ابتلا به تب کریمه کنگو در شتر و اسب وجود دارد/ دامداری‌های صنعتی ضامن سلامت دام‌ها</A><BR><A title="امکان ابتلا به تب کریمه کنگو در شتر و اسب وجود دارد/ دامداری‌های صنعتی ضامن سلامت دام‌ها" href="http://mofidestan.ir/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%86%da%af%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b3/" rel=nofollow target=_blank>http://mofidestan.ir/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%86%da%af%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b3/</A> text/html 2017-06-17T19:23:50+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ بودجه سنگین آمریکا برای شکست ابرکامپیوتر چینی http://istgah71.mihanblog.com/post/11 <P><BR><BR>مفیدستان:</P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 10px" readability="20"> <P>مجله سخت افزار – در گذشته ای نه چندان دور، ایالات متحده با گرد هم آوردن بزرگترین متخصصین و دانشمندان از کشورهای مختلف، قطب علمی جهان در تمامی زمینه ها به شمار می رفت. رسیدن به سطحی که آمریکا در آن حضور داشت برای بسیاری از کشورها به یک آرزوی دست نیافتنی و برای بسیاری دیگر، به هدفی بزرگ تبدیل شده بود. </P> <P></P> <DIV> <DIV align=center><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" title="بودجه سنگین آمریکا برای شکست دادن چین در ساخت قوی ترین ابرکامپیوتر جهان" alt="بودجه سنگین آمریکا برای شکست دادن چین در ساخت قوی ترین ابرکامپیوتر جهان" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/3/27/1282354_124.jpg" width=550 height=326></DIV> <P></P></DIV> <P></P> <DIV align=right readability="15">با این حال در سال های اخیر کشورهایی نظیر چین با سرمایه گذاری عظیم و تربیت نیروهای علمی ماهر تلاش کرده اند خود را به آمریکا نزدیک کرده و حتی در برخی موارد از آن سبقت بگیرند. یکی از این زمینه های رقابت، ساخت قوی ترین ابرکامپیوترهای جهان بوده است. در حالی که پیشتر کشور چین از برنامه خود برای ساخت قدرتمندترین ابررایانه جهان خبر داده بود، آمریکا نیز از اختصاصی بودجه ای بسیار سنگین برای شکست دادن چین در این رقابت سخن به میان آورده است. <P></P> <P>به گزارش Verge، وزارت انرژی ایالات متحده به منظور حفظ برتری های خود در بخش های محاسبات علمی و ساخت قوی ترین ابررایانه جهان، تصمیم گرفته است مجموعا مبلغی معادل ۲۵۸ میلیون دلار (نزدیک به هزار میلیارد تومان) بودجه به کمپانی های HPE، Cray، اینتل، AMD، IBM و انویدیا اختصاص دهد. این مبلغ در قراردادهای سه ساله در اختیار این شرکت ها قرار خواهد گرفت و آنها نیز می بایست ۴۰ درصد از کل بودجه را برای ساخت این ابررایانه تامین کرده تا مجموع مبلغ اختصاص داده شده به بیش از ۴۳۰ میلیون دلار (۱٫۵ هزار میلیارد تومان) برسد.</P></DIV> <P></P> <DIV align=right readability="15">در حال حاضر متخصصین در حال کار بر روی بهبود مصرف انرژی این دستگاه ها هستند و برای افزایش توان پردازشی آنها، تلاش می کنند ظرفیت حافظه را تا حد فیزیکی ممکن افزایش دهند. پیش بینی می شود ابر کامپیوتر آینده آمریکا ۱۰ برابر سریعتر از نمونه های فعلی باشد و می تواند منجر به دستاوردهای فوق العاده گسترده ای در زمینه محاسبات علمی، آماری و حتی سیاسی شود. در این بین، HPE در بیانیه ای اعلام کرده است بزرگترین طرح تحقیق و توسعه ای این شرکت در بخش ساخت ابررایانه ها که با نام The Machine شناخته می شود دارای ظرفیتی ۲۵۰٫۰۰۰ برابر بیش از ابر رایانه های فعلی موجود در کل دنیای دیجیتال فعلی خواهد بود. <P></P> <P>پیش تر در سال ۲۰۱۱، وزارت انرژی ایالات متحده قراردادی ۹۷ میلیون دلاری با شرکت های Cray و انویدیا برای ساخت سریعترین سوپرکامپیوتر جهان با نام Titan به امضا رسانده بود. برنامه ریزی وزارت انرژی برای ساخت ابررایانه جدید تا سال ۲۰۲۱ انجام شده است که یک سال بعد از ساخته شدن ابر کامپیوتر چینی ها خواهد بود.</P></DIV></DIV> <P><BR><BR><A href="http://www.bartarinha.ir/fa/news/551270/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A><BR><BR>بازنشر: <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c/" rel=nofollow target=_blank>بودجه سنگین آمریکا برای شکست ابرکامپیوتر چینی</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A><BR>برای دریافت مطالب مفید به سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A> مراجعه فرمایید.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="بودجه سنگین آمریکا برای شکست ابرکامپیوتر چینی" href="http://mofidestan.ir/%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c/" rel=nofollow target=_blank>بودجه سنگین آمریکا برای شکست ابرکامپیوتر چینی</A><BR><A title="بودجه سنگین آمریکا برای شکست ابرکامپیوتر چینی" href="http://mofidestan.ir/%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c/" rel=nofollow target=_blank>http://mofidestan.ir/%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c/</A> text/html 2017-06-04T02:31:30+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید – گردشگری http://istgah71.mihanblog.com/post/10 <P><BR><BR>مفیدستان:</P> <DIV id=article_content> <P style="TEXT-ALIGN: justify">برای خیلی ها<STRONG> توکیو شهر خرید</STRONG> است و خرید کردن در توکیو را لذت بخش ترین تجربه این شهر میدانند اما اکثر گردشگران <SPAN class=intro-text><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><STRONG>توکیو</STRONG></SPAN> را شهری پر از غذا و رنگ معرفی می‌کنند، برای اینکه بدانید چرا این عنوان را بر روی شهر گذاشته‌اند، گزارش زیر را از دست ندهید.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>«توکیو شهر غذا و رنگ است»</STRONG> با این تصاویر گشتی می زنیم در این دنیای خوشمزه تا با علت این عنوان آشنا شویم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="توکیو شهر غذا و شکم" src="http://www.alamto.com/wp-content/uploads/2015/10/1868082.jpg" width=620 height=348></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">هتل اورینتال در ژاپن به تنهایی سه رستوران در خود دارد که هر کدام از آن‌ها توسط سرآشپزهای حرفه‌ای که در فرانسه درس خوانده‌اند، اداره می‌شود. نکته جالبی که درباره این رستوران‌ها وجود دارد اینکه ابزار آشپزها را به طور کامل از فرانسه آورده‌اند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="توکیو شهر غذا و شکم" src="http://www.alamto.com/wp-content/uploads/2015/10/1868084.jpg" width=620 height=348></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">در توکیو، میوه‌ ها و سبزیجات با احترام زیادی نگهداری و بسته‌بندی می‌شوند. حتی قیمت‌گذاری آن‌ها در مغازه‌ها موضوع بسیار مهم و با اهمیتی است و معمولا مجموعه‌ای از سبزیجات مشابه در یک بخش و بسته‌های بشقاب مانند به فروش می‌رسند. هتل‌دارها و مغازه‌دارها هم در خرید مواد اولیه بسیار حساس هستند و اصلا از برگرداندن چیزی که مورد نظرشان نباشد، خجالت نمی‌کشند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="توکیو شهر غذا و شکم" src="http://www.alamto.com/wp-content/uploads/2015/10/1868083.jpg" width=620 height=348></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">شاید با قاطعیت بتوان سوشی را <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><STRONG>مهم‌ترین و بهترین غذای ژاپنی‌ها</STRONG> </SPAN>دانست. غذایی که بدون شک در بشقاب <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><STRONG>غذاهای توکیو</STRONG></SPAN> می‌درخشد. اما تنها این نیست و در کنار این غذای دوست داشتنی و محبوب انواع غذاهای دیگر هم سرو می‌شود. جالب است بدانید بخش زیادی از این غذاها همان‌هایی هستند که در کشورهای اروپایی نیز وجود دارند و البته ۵۰ رستوران فرانسوی که در این شهر وجود دارد، نشان از علاقه مردمان آن به غذاهای فرانسوی است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="توکیو شهر غذا و شکم" src="http://www.alamto.com/wp-content/uploads/2015/10/1868075.jpg" width=620 height=349></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">برای بیشتر ژاپنی‌ها نودل‌ها نمونه کامل و واقعی از غذای ارزان و سریع محسوب می‌شود. یک کاسه از این غذای دوست داشتنی که باید با صدای هورت کشیدن هم همراه باشد، مورد علاقه بیشتر ژاپنی‌ها است و فرقی نمی‌کند آن را زمان نهار بخورند یا ساعت‌ها بعد از شام، همیشه برای یک کاسه نودل جا دارند!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="توکیو شهر غذا و شکم" src="http://www.alamto.com/wp-content/uploads/2015/10/1868080.jpg" width=620 height=349></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><EM><STRONG>رستوران‌ غذاهای دریایی </STRONG></EM>طرفداران و علاقه‌مندان ویژه‌ای دارد و در هر بشقاب از این غذاها داستان عجیبی اتفاق می‌افتد، داستان عجیبی از رنگ و طعم‌های متفاوت و غیر قابل پیش‌بینی. <STRONG>«سنگی در بشقاب»</STRONG> عنوان یکی از بشقاب‌های غذاست که در آن از پوست نان سیاه استفاده شده و داخلش را با سیب زمینی پوره شده پر کرده‌اند و چیزی شبیه به سنگ را ساخته‌اند!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="توکیو شهر غذا و شکم" src="http://www.alamto.com/wp-content/uploads/2015/10/1868081.jpg" width=620 height=348></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">«ریتز-کارلتون» نام فستیوالی است که در آن غذاهای آسیایی و دریایی سرو می‌شود. برای این برنامه سرآشپزهایی از نقاط مختلف جهان در توکیو جمع می‌شوند و مسابقه‌ای را برگزار می‌کنند. در این تصویر جایگاه داوران را می‌بینید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">هیدتوکی ساتو سرآشپز ژاپنی رستوران ریوگان است که سه ستاره دارد. این سرآشپز می‌گوید همه ما آشپزها می‌دانیم که با غذاهای خودمان فضای هنری را می‌توانیم به وجود بیاوریم و تمام تمرکز ما بر روی کیفیت و جزئیاتی است که در حال انجام آن هستیم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="توکیو شهر غذا و شکم" src="http://www.alamto.com/wp-content/uploads/2015/10/1868077.jpg" width=620 height=349></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">۳ هزار تن ماهی در یک روز مقدار زیادی است، اما این بازار ماهی در توکیو روزانه این مقدار ماهی و دیگر غذاهای دریایی را به مشتریان می‌فروشد. به نظر می‌رسد <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><EM>ژاپنی ها غذاهای دریایی</EM></SPAN> را خیلی دوست دارند!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="توکیو شهر غذا و شکم" src="http://www.alamto.com/wp-content/uploads/2015/10/1868076.jpg" width=620 height=349></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">آیا می‌دانستید ژاپنی‌ها برای تهیه سوشی سرآشپز جدا دارند؟ جیرو اونو و اوشیکازو اونو دو برادر هستند که تخصصشان تهیه سوشی است. جیرو که ۸۹ سال دارد سال‌هاست سوشی درست می‌کند و جزو اولین نفرات در دنیا است که این غذای محبوب را تهیه کرده است و حتی مستندی از زندگی‌اش هم تهیه شده است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">یوشیهارو کاجی سرآشپز رستوران هنگ کنگی فلیکس می‌گوید در توکیو رقابت میان سرآشپزها بسیار زیاد است و همه تلاش می‌کنند بهترین باشند، به همین دلیل به دنبال کشف چیزهای تازه برای ذائقه‌های مختلف هستند.</P> <P></P></DIV> <P><BR><BR><A href="http://www.alamto.com/tokyo-best-destination-eat.html" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A><BR><BR>بازنشر: <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A><BR><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold"><BR><B>عبارات مرتبط با این موضوع </B></SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: 8px">تست سنجش درصد عشق با اسم عشق سنجی واقعیتست عشق سنجی با اسم که بعد از دریافت اسم شما و عشق‌تان درصد عشق میان شما را مشخص می‌کندتبلیغات اینترنتی سایت های پربازدید تبلیغ آنلاین در …تبلیغات اینترنتیتبلیغات بنری و متنی در اینترنت، یکی از راه‌های موثر در جذب مخاطب عصر ایران از روحانی در دوره جدید ریاست جمهوری اش انتظار می رود در عین پایبندی به حقوق اقلیت، با مجله اینترنتی برترین ها پورتال خبری و سبک …اخبار روز، اخبار ورزشی، سبک زندگی، چهره ها، گردشگری، آشپزی، سلامت، دکوراسیون، فرهنگ سفر به کره جنوبی، کشور افسانه و تکنولوژی …با سلام من به مدت سال در کشور کره زندگی کرده ام ، واقعا زیباست و مردمان دوست داشتنی ژاپن ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادژاپنمجمع‌الجزایر ژاپن به ژاپنی 日本، نیپون یا نیهون کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شمال هتل رکسوس سان گیت آنتالیا لست …هتل ستاره رکسوس پریمیوم آنتالیا واقع در منطقه عضو مجموعه هتل های زنجیره ای فان وسرگرمیتعداد بازدید ا نظرات ا موضوع سرگرمیفان وسرگرمیفیلم سینماییدانلود رایگان فیلم پول نیوز طراحی استوانه ای شکل این چراغ هوشمند، امکان حمل و نقل راحت و همچنین قرار گیری آن در اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگریتمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید چیز دانلود مجله اینترنتی بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو گردشگری توکیو در تور ژاپنی را در توکیو تجربه کنید بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید را در توکیو تجربه کنید ترین و بهترین غذای ژاپنی بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید بهترین غذاهای ژاپنی را در ژاپنی را در توکیو تجربه کنید گردشگری توکیو در تور بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید بهترینغذاهایژاپنیرا بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید گردشگری توکیو در غذاهای ژاپنی را در توکیو بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید بهترین غذاهای ژاپنی را در و خرید کردن در توکیو را لذت بخش ترین رایگان تجربه کنید بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید غذاهای ژاپنی را در توکیو گردشگری توکیو در فال روزانه فال امروز خرداد چیز دانلود مجله اینترنتی ژاپنی را در توکیو تجربه بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید مناطق گردشگری توکیو بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید وی طب بهداشت ژاپنی را در توکیو تجربه کنید بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو گردشگری توکیو در مناطق گردشگری توکیو در تور یک روزه ژاپن مناطقگردشگریتوکیودر مناطق گردشگری توکیو در انوشیما را کاملا تجربه کنید غذاهای ژاپنی را در توکیو مناطق گردشگری توکیو در تور یک روزه ژاپن مناطق گردشگری توکیو در تور را در توکیو تجربه کنید غذاهای ژاپنی را در توکیو </P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%da%a9%db%8c%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9/" rel=nofollow target=_blank>بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید – گردشگری</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A><BR>برای دریافت مطالب مفید به سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A> مراجعه فرمایید.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید – گردشگری" href="http://mofidestan.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%da%a9%db%8c%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9/" rel=nofollow target=_blank>بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید – گردشگری</A><BR><A title="بهترین غذاهای ژاپنی را در توکیو تجربه کنید – گردشگری" href="http://mofidestan.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%da%a9%db%8c%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9/" rel=nofollow target=_blank>http://mofidestan.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%da%a9%db%8c%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9/</A></SPAN> text/html 2017-05-14T04:20:34+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ چرا همیشه متاهل‌ ها از ازدواج ناراضی‌ اند؟ http://istgah71.mihanblog.com/post/9 <P><BR><BR>مفیدستان:</P> <DIV id=contentdiv readability="66"> <P style="TEXT-ALIGN: justify">در حالی که ازدواج دغدغه نزدیک به ۱۱ میلیون جوانان ایرانی محسوب می شود اما همین دغدغه بسیاری از زوج ها را از کرده خود پشیمان کرده است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>نگاهی به ازدواج در سال ۹۵ از دید آمار و ارقام</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">آخرین آمارهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور در دی ماه سال جاری نشان می دهد که ۵۳ هزار و ۳۱۳ ازدواج در طول این ماه در کشور به ثبت رسیده است. براساس این آمار استان تهران با ثبت ۸ هزار و ۴۲۶ ازدواج رتبه اول ازدواج ها و استان سمنان با ثبت ۴۱۶ ازدواج کمترین آمار را به خود اختصاص داده است. پس از تهران اما خراسان رضوی، خوزستان و فارس از جمله استان هایی بوده اند که بیشترین آمار ازدواج را به ثبت رسانده اند. اما از آنجایی که سال ۹۵ همچنان ادامه دارد آمار دقیق و جامعی از کل ازدواج ها در کشور ارائه نشده است. با این حال می توان از جمع کل ازدواج ها از ابتدای سال تا دی ماه فهمید که ۵۸۸ هزار و ۹۸۶ ازدواج در طول ۱۰ ماه در ایران به ثبت رسیده است که مرداد ما با ثبت ۹۲هزار و ۷۰۴ ازدواج بیشترین آمار ثبت شده را به خود اختصاص داده است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">براساس آمار سازمان ثبت احوال در سال ۹۴ اما در کل کشور ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ ازدواج به ثبت رسیده که از این تعداد ۵۶۲ هزار و ۶۷۱ ازدواج در شهرها و ۱۲۲هزار و ۶۸۱ ازدواج در روستاها به ثبت رسیده است. تهران همچنان در این سال با ثبت ۸۶ هزار و ۸۸۳ بالاترین آمار و استان سمنان با ثبت ۴هزار و ۷۰۵ ازدواج پایین ترین آمار را به خود اختصاص داده اند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>ناراضی یا پشیمان اما طلاق نه! </STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">نارضایتی از ویژگی های انسان است حتی اگر در اوج باشد. نارضایتی از زندگی مشترک موضوع مختص به زوج های در آستانه طلاق و جدایی نیست، حتی مختص به مرد و زن. این روزها بسیاری از زوج هایی ایرانی که زندگی آرام یا نیمه آرامی دارند در عین حال که علاقه ای به جدایی از همسر خود را ندارند اما از زندگی زناشویی خود ناراضیند و به افراد مجرد توصیه می کنند که اشتباه آنان را تکرار نکنند. شاید دلیل این امر بار سنگین مسئولیت زندگی مشترک باشد یا شاید آزاد زیستن در دوران مجردی. با این حال اما این ناراضایتی که شاید پشیمانی از ازدواج را در پی داشته باشد می تواند ساحل آرام زندگی مشترک را متلاطم و پریشان کند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>پس رفت به جای پیشرفت بعد از ازدواج</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">وضعیت اقتصادی، افزایش بار مالی، قسط و قرض و کاهش درآمد از جمله دلایلی است که مردان متاهل را از ازدواج پشمیان کرده است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>رضایت از زندگی به شرط انتخاب درست </STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">می گویند نمی شود عشق را سر سفره گذاشت و با آن شکم را سیر کرد. پول و نان نیاز است که آرامش روان نیز در زندگی حاکم باشد. مخصوصا وقتی که پای زندگی فرد دیگری در میان باشد و بعد هم فرزندان پا به دنیا دو نفره زن و شوهر بگذارند. زندگی مشترک مسئولیت بیشتری را به زن و مرد تحمیل می کند و همین بار زیاد می تواند آنها را از زندگی پشیمان کند اما چطور می توان زندگی رضایتمندی را تجربه کرد؟</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">منبع : تبیان</P> <P></P></DIV> <P><BR><BR><A href="http://bamdad.net/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%E2%80%8C.html" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A><BR><BR>بازنشر: <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%e2%80%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c%e2%80%8c/" rel=nofollow target=_blank>چرا همیشه متاهل‌ ها از ازدواج ناراضی‌ اند؟</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A><BR>برای دریافت مطالب مفید به سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A> مراجعه فرمایید.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="چرا همیشه متاهل‌ ها از ازدواج ناراضی‌ اند؟" href="http://mofidestan.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%e2%80%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c%e2%80%8c/" rel=nofollow target=_blank>چرا همیشه متاهل‌ ها از ازدواج ناراضی‌ اند؟</A><BR><A title="چرا همیشه متاهل‌ ها از ازدواج ناراضی‌ اند؟" href="http://mofidestan.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%e2%80%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c%e2%80%8c/" rel=nofollow target=_blank>http://mofidestan.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%e2%80%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c%e2%80%8c/</A> text/html 2017-05-11T04:05:39+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ نفقه زن چقدر است؟ http://istgah71.mihanblog.com/post/8 <P><BR><BR>مفیدستان:</P> <DIV readability="10"> <H2 itemprop="excerpt"></H2> <P>میزان نفقه زن , نفقه همان نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است و اگرچه در قانون مدنی و كیفری ایران نسبت به پرداخت آن تاكید شده است.</P> <P></P></DIV> <DIV readability="40.382574399426" itemprop="articleBody"> <H2>میزان نفقه زن</H2> <P>میزان نفقه زن , میزان نفقه متناسب با شئون خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد تعیین می شود.</P> <H5>نفقه زن چقدر است؟</H5> <P>نفقه همان نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است و اگرچه در قانون مدنی و كیفری ایران نسبت به پرداخت آن تاكید شده<BR>اما در مواردی نیز به مردان اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداری كنند.<BR>ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می‌گوید، هرگاه <STRONG>زن</STRONG> بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.</P> <P>بنا بر این گزارش، تا به امروز در قانون میزان مشخصی برای نفقه تعیین نشده و میزان آن متناسب با شئون خانوادگی زن،<BR>عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد تعیین می‌شود<BR>البته اگر زن و مردی در رقم تعیین شده <STRONG>توافق</STRONG> نداشته باشند، <STRONG>دادگاه</STRONG> میزان آن را مشخص می‌کند.</P> <P>شایان ذکر است؛ اگر مردی با توان مالی کم به سراغ دختری از طبقه بالا برود،<BR>قانونگذار به نیازهای زن متناسب با شأن او توجه دارد و کار زیادی با توان مالی مرد ندارد.<BR>به عبارت دیگر در این مواقع نفقه طبق قانون باید متناسب با شأن زن پرداخت شود.</P> <P>قانون در بحث نفقه توجهی به توان مالی مرد ندارد، اما مطابق رویه‌های موجود،<BR>تمام کارشناسان در هنگام تعیین مبلغ، به توان مالی مرد نیز توجه می‌کنند.<BR>به طوری که اگر مرد توان مالی خوبی داشته باشد، حتما نفقه بالایی برای زن تعیین می‌کنند.</P> <P>گفتنی است؛ اگرچه نفقه حق زن است اما زن برای دریافت آن حتما باید در خانه شوهرش باشد<BR>و اگر خانه <STRONG>شوهر</STRONG> را بدون اجازه ترک کند، در صورتی که مرد بخواهد نفقه به او تعلق نمی‌گیرد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter wp-image-267315 size-full" alt="میزان نفقه زن " src="http://www.niksalehi.com/din-andishe/wp-content/uploads/sites/73/2017/05/6187289_591.jpg" width=1280 height=800 sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" srcset="http://www.niksalehi.com/din-andishe/wp-content/uploads/sites/73/2017/05/6187289_591.jpg 1280w, http://www.niksalehi.com/din-andishe/wp-content/uploads/sites/73/2017/05/6187289_591-300x188.jpg 300w, http://www.niksalehi.com/din-andishe/wp-content/uploads/sites/73/2017/05/6187289_591-768x480.jpg 768w, http://www.niksalehi.com/din-andishe/wp-content/uploads/sites/73/2017/05/6187289_591-1024x640.jpg 1024w"></P> <P>خاطرنشان می‌شود؛ هر فردی که با وجود استطاعت مالی <STRONG>نفقه</STRONG> زن خود را در صورت تمكین ندهد<BR>یا از ادای نفقه دیگر اشخاص واجب‌النفقه خودداری كند،<BR>از طرف دادگاه به سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم خواهد شد.</P> <P>باشگاه خبرنگاران جوان</P> <P></P></DIV> <P><BR><BR><A href="http://www.niksalehi.com/din-andishe/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B2%D9%86.html" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A><BR><BR>بازنشر: <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d9%86%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b2%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/" rel=nofollow target=_blank>نفقه زن چقدر است؟</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A><BR>برای دریافت مطالب مفید به سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A> مراجعه فرمایید.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="نفقه زن چقدر است؟" href="http://mofidestan.ir/%d9%86%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b2%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/" rel=nofollow target=_blank>نفقه زن چقدر است؟</A><BR><A title="نفقه زن چقدر است؟" href="http://mofidestan.ir/%d9%86%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b2%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/" rel=nofollow target=_blank>http://mofidestan.ir/%d9%86%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b2%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/</A> text/html 2017-05-03T23:23:43+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ توئیتر حساب عربی رهبری را مسدود کرد http://istgah71.mihanblog.com/post/7 <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="توئیتر حساب عربی رهبری را مسدود کرد" href="http://itanalyze.com/post/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" rel=nofollow target=_blank>توئیتر حساب عربی رهبری را مسدود کرد</A><BR><A title="توئیتر حساب عربی رهبری را مسدود کرد" href="http://itanalyze.com/post/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" rel=nofollow target=_blank>http://itanalyze.com/post/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF</A> text/html 2017-04-30T16:56:00+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ تولید ۷۰ میلیون دز واکسن آبله طیور در موسسه رازی http://istgah71.mihanblog.com/post/6 <P><BR><BR>مفیدستان:</P> <DIV readability="35"> <DIV class="image-news pull-right mrxxl image-one"><IMG class=img-responsive alt="تولید 70 میلیون دز واکسن آبله طیور در موسسه رازی" src="http://www.aryanews.com/Incsys/Photo.aspx?image=/Uploads/NewsPics/20170430194054429.jpg&amp;width=300&amp;height=225"></DIV> <P><BR>خبرگزاری آریا-رئیس بخش واکسن های آبله، مارک و رئوویروس طیور موسسه رازی با اشاره به تولید ۷۰ میلیون دز واکسن آبله طیور در سال گذشته گفت : از خروج حدود ۲۰۰ هزار دلار ارز جلوگیری شده است.<BR>به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر بهمن خالصی اعلام کرد : در سال جاری نیز موسسه رازی متعهد به تولید ۸۰ میلیون دز واکسن آبله طیور و تحویل آن به سازمان دامپزشکی کشور شده است.<BR>وی افزود: بیماری آبله طیور از بیماری های ویروسی پرندگان است که با انتشار تدریجی بر روی پوست پرندگان، جراحاتی را در ناحیه، سر، گردن و تاج ایجاد می کند.<BR>رئیس بخش واکسن های آبله طیور موسسه رازی با بیان اینکه این بیماری معمولا به ۲ شکل جلدی و دیفتریک ایجاد می شود، خاطرنشان کرد: گاهی این بیماری بر روی دستگاه فوقانی گوارش و تنفس ضایعاتی ایجاد می کند که به شکل دیفتریک معروف است.<BR>وی با اشاره به اینکه تقریبا تمام گونه های پرندگان به این بیماری حساس هستند، گفت:<BR>این بیماری در اغلب مواقع در پرندگان اهلی مانند مرغ، خروس و بوقلمون مشاهده می شود.<BR>دکتر خالصی با تاکید بر اینکه این بیماری در تمامی سنین در پرندگان اتفاق می افتد، اضافه کرد: بیماری آبله طیور می تواند ضررهای اقتصادی زیادی به واسطه تلفات و نیز تاثیرات سوء بر روی گوشت مرغ و تخم مرغ ایجاد کند.<BR>وی این بیماری را برای پرندگان واگیردار عنوان کرد و افزود: در صورتی که بیماری آبله طیور با بیماری های ثانویه همراه شود، به طور قطع مرگ طیور را به دنبال دارد.<BR>رئیس بخش واکسن های آبله طیور موسسه رازی با اشاره به طرح های تحقیقاتی مصوب این بخش نیز گفت: ارزیابی ایمنی واکسن آبله ماکیان در پولت مرغ تخم گذار از جمله طرح هایی بود که در حال حاضر به اتمام رسیده و شناسایی مولکولی بذر ویروس آبله و آداپتاسیون بذر ویروس واکسن آبله در کشت سلول و تعیین خصوصیات بیولوژیک آن را از جمله طرح های در دست اقدام موسسه بیان کرد.<BR>وی ادامه داد: بررسی کارایی واکسن آبله طیور موسسه رازی و مقایسه آن با واکسن های وارداتی داخلی و انجام تست چالش در جوجه های spf و همچنین بررسی پاسخ های ایمنی با واسطه سلولی پس از تزریق واکسن آبله طیور موسسسه رازی در جوجه های spf نیز از جمله طرح های تحقیقاتی در این بخش محسوب می شود که بر اساس برنامه ریزی تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید. </P> <P></P></DIV> <P><BR><BR><A href="http://www.aryanews.com/News/20170430194204431/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-70-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A><BR><BR>بازنشر: <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-70-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b2-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%b7%d9%8a%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3/" rel=nofollow target=_blank>تولید ۷۰ میلیون دز واکسن آبله طیور در موسسه رازی</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A><BR>برای دریافت مطالب مفید به سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A> مراجعه فرمایید.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="تولید ۷۰ میلیون دز واکسن آبله طیور در موسسه رازی" href="http://mofidestan.ir/%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-70-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b2-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%b7%d9%8a%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3/" rel=nofollow target=_blank>تولید ۷۰ میلیون دز واکسن آبله طیور در موسسه رازی</A><BR><A title="تولید ۷۰ میلیون دز واکسن آبله طیور در موسسه رازی" href="http://mofidestan.ir/%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-70-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b2-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%b7%d9%8a%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3/" rel=nofollow target=_blank>http://mofidestan.ir/%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-70-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b2-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%b7%d9%8a%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3/</A> text/html 2017-02-01T05:51:22+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ برنامه تبدیل حرف كوچك اول یك رشته به حرف بزرگ http://istgah71.mihanblog.com/post/5 <DIV dir=rtl id=filesell_pps_div1> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 5px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: navy !important; FONT-SIZE: 14px; PADDING-TOP: 5px"><A style="COLOR: navy !important; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none !important" href="http://digifileit.sellfile.ir/prod-645353-برنامه+تبدیل+حرف+كوچك+اول+یك+رشته++به+حرف+بزرگ.html?r=22492">برنامه تبدیل حرف كوچك اول یك رشته به حرف بزرگ </A></DIV> <P><IMG style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-TOP: 5px" border=0 align=right src="http://digifileit.sellfile.ir/prod-images/645353.jpg" width=120> سورس به زبان ++C تبدیل رشته برنامه ای كه یك رشته را از ورودی دریافت می كند و حرف كوچك آن را به حرف بزرگ تبدیل می كند …<BR clear=both></P> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #0066aa 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0066aa 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: #0066cc; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 5px; WIDTH: 100px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 20px; BORDER-TOP: #0066aa 1px solid; BORDER-RIGHT: #0066aa 1px solid; PADDING-TOP: 5px; border-radius: 3px"><A style="COLOR: #ffffff !important; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none !important" href="http://digifileit.sellfile.ir/prod-645353-برنامه+تبدیل+حرف+كوچك+اول+یك+رشته++به+حرف+بزرگ.html?r=22492">دریافت فایل </A></DIV> <P></P></DIV> <H3></H3> <P><SPAN id=more-32735></SPAN></P> <DIV style="COLOR: #fff">برنامه تبدیل حرف كوچك اول یك رشته به حرف بزرگ – پیشگامان مطرح …<BR>pishgamanmatrah.ir/?p=7826‎Cached26 دسامبر ۲۰۱۶ … سورس به زبان ++C تبدیل رشته برنامه ای كه یك رشته را از ورودی دریافت می كند و<BR>حرف كوچك آن را به حرف بزرگ تبدیل می كند …<BR>برنامه تبدیل حرف كوچك اول یك رشته به حرف بزرگ – فروشگاه کتاب<BR>booksells.ir/?p=22261‎Cached2 ژانویه ۲۰۱۷ … سورس به زبان ++C تبدیل رشته برنامه ای كه یك رشته را از ورودی دریافت می كند و<BR>حرف كوچك آن را به حرف بزرگ تبدیل می كند …<BR>دیجی فایل IT برنامه تبدیل حرف كوچك اول یك رشته به حرف بزرگ<BR>digifileit.sellfile.ir/prod-645353-برنامه+تبدیل+حرف+كوچك+اول+یك+رشته++به+حرف+بزرگ.html‎Cachedبا سلام خدمت اساتید،مهندسان،دانشجویان و علاقه مندان در حوزه IT دیجی فایل با هدف فروش<BR>اینترنتی فایل های آموزشی و برنامه نویسی دانشجویی قصد دارد با توكل بر خدا …<BR>تغییر بزرگی و کوچکی حروف یک رشته – آموزش سی شارپ<BR>www.w3-farsi.com/تغییر-بزرگی-و-کوچکی-حروف-یک-رشته-در-جاوا/‎Cachedبه عنوان مثال یک رشته که متشکل از حروف کوچک است را می توان به حروف بزرگ<BR>تبدیل کرد. با استفاده از … حال بیایید یک متدی ایجاد کنیم که حرف اول کلمات هر<BR>رشته ای که به آن ارسال می شود را به صورت بزرگ و بقیه را به صورت کوچک تبدیل<BR>کند. در این برنامه از متدهای دستکاری رشته که تا به حال یاد گرفته ایم استفاده شده<BR>است.<BR>تبدیل حروف کوچک به بزرگ در c++ | مرجع آموزش الکترونیکی ایپلاس<BR>e-plus.ir/?p=2945‎Cached<BR>Similarصفحه اصلی » برنامه نویسی » C++ » تبدیل حروف کوچک به بزرگ در c++ … یک<BR>رشته و فشردن دکمه Enter کاراکتر های اول و بعد از فاصله را به حروف بزرگ تبدیل …<BR>برنامه تبدیل حرف كوچك اول یك رشته به حرف بزرگ | فروشگاه فروش …<BR>saberfile.ir/?p=162305‎Cached1 دسامبر ۲۰۱۶ … سورس به زبان ++C تبدیل رشته برنامه ای كه یك رشته را از ورودی دریافت می كند و<BR>حرف كوچك آن را به حرف بزرگ تبدیل می كند …<BR>جلسه هفتم – برنامه نویسان کامپیوتر<BR>www.cprog.blogsky.com/p7‎Cached<BR>Similarجلسه هفتم – برنامه نویسان کامپیوتر – این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان<BR>دانشگاه … مثال: دریافت یک رشته و شمارش تعداد حروف بزرگ و کوچک آن. … مثال:<BR>برنامه ای که رشته دریافت کند و همه حروف کوچک آن را تبدیل به حروف بزرگ کند یعنی<BR>اگر …. NET 4 Step by Step به صورت pdf · جزوه جلسه اول درس مباحث ویژه(استاد جمالی<BR>)+فایل …<BR>برنامه تبدیل حرف كوچك اول یك رشته به حرف بزرگ | دانلود مقاله پروژه …<BR>downloadproje.ir/…/برنامه-تبدیل-حرف-كوچك-اول-یك-رشته-به-حر/‎Cached23 ا کتبر ۲۰۱۶ … سورس به زبان ++C تبدیل رشته برنامه ای كه یك رشته را از ورودی دریافت می كند و<BR>حرف كوچك آن را به حرف بزرگ تبدیل می كند … دریافت فایل.<BR>برنامه تبدیل حرف کوچک اول یک رشته به حرف بزرگ –<BR>shahrfile.ir/?p=99853‎Cached27 ا کتبر ۲۰۱۶ … سورس به زبان ++C تبدیل رشته برنامه ای که یک رشته را از ورودی دریافت می کند و<BR>حرف کوچک آن را به حرف بزرگ تبدیل می کند … دریافت فایل.<BR>آموزش تغییر به حروف بزرگ و کوچک در جاوا – تحلیل داده<BR>www.tahlildadeh.com/…/آموزش-جاوا-تغییر-به-حروف-بزرگ-و-کوچک-در-جاوا‎Cached<BR>Similar19 ا کتبر ۲۰۱۵ … تبدیل رشته های خود به حروف بزرگ و کوچک کار آسانی می باشد: تنها از متودهای … دو<BR>خط اول از کد یک متغیر String برای حفظ متن “text to change” تنظیم می کنند … در<BR>جاوا; ۶ آموزش اجرای برنامه های جاوا; ۷ آموزش به اشتراک گذاری کدهای جاوا …</DIV> <P><A href="http://berooz.flie.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d9%83%d9%88%da%86%d9%83-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%8a%d9%83-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1/" rel=nofollow target=_blank>برنامه تبدیل حرف كوچك اول یك رشته به حرف بزرگ</A> در سایت <A href="http://berooz.flie.ir/" rel=nofollow target=_blank>به روز فایل</A></P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="برنامه تبدیل حرف كوچك اول یك رشته به حرف بزرگ" href="http://berooz.flie.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d9%83%d9%88%da%86%d9%83-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%8a%d9%83-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1/" rel=nofollow target=_blank>برنامه تبدیل حرف كوچك اول یك رشته به حرف بزرگ</A><BR><A title="برنامه تبدیل حرف كوچك اول یك رشته به حرف بزرگ" href="http://berooz.flie.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d9%83%d9%88%da%86%d9%83-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%8a%d9%83-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1/" rel=nofollow target=_blank>http://berooz.flie.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d9%83%d9%88%da%86%d9%83-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%8a%d9%83-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1/</A> text/html 2017-01-11T07:49:01+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ روشهای نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان http://istgah71.mihanblog.com/post/4 <A href="http://prozheshop.4kia.ir/info/7667/روشهای-نوین-در-آموزش-و-یادگیری-بزرگسالان/?getppsid=14418" rel=nofollow target=_blank><IMG style="MARGIN: 0px 0px 0px 10px; WIDTH: 130px; FLOAT: right !important; HEIGHT: 125px; PADDING-TOP: 10px !important" alt="روشهای نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان" src="http://kialink.ir/img_project/3242_1435033139.jpg"></A> <H3 style="MARGIN-TOP: 0px !important; FONT: bold 14px/1.7 Tahoma"><A style="COLOR: #195ada !important; TEXT-DECORATION: none !important" href="http://prozheshop.4kia.ir/info/7667/روشهای-نوین-در-آموزش-و-یادگیری-بزرگسالان/?getppsid=14418" rel=nofollow target=_blank>روشهای نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان</A></H3> <P style="TEXT-ALIGN: justify !important; FONT: 200 13px/1.5 Tahoma; DIRECTION: rtl !important; COLOR: #000000">عنوان مقاله : روشهای نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان قالب بندی :word , PDF قیمت : 2300 تومان شرح مختصر : یادگیری: از آنجا که رفتار و عکس العملهای فعلی ما نتیجه ی یادگیری و تجربیات گذشته مان است یادگیری گاه به عنوان فرایندی که تغییر نسبتاً دائمی در رفتار ما به وجود می آورد تعریف شده ...</P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A style="PADDING-BOTTOM: 6px; BACKGROUND-COLOR: #195ada !important; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 20px !important; FONT-WEIGHT: bold !important; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 6px" href="http://prozheshop.4kia.ir/info/7667/روشهای-نوین-در-آموزش-و-یادگیری-بزرگسالان/?getppsid=14418" rel=nofollow target=_blank>دریافت فایل</A></DIV> <H3></H3><BR><BR><BR><SPAN id=more-102019></SPAN> <DIV style="COLOR: #fff">دانلود مقاله روشهای نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان - پروژه دات کام www.prozhe.com/روشهای-نوین-آموزش-یادگیری-بزرگسالان‎Cached Similar5 مارس 2012 ... عنوان مقاله : روشهای نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان قالب بندی : word , PDF قیمت : رایگان شرح مختصر : یادگیری: از آنجا که رفتار و عکس ... حافظه و یادگیری، روشهای نوین در آموزش بزرگسالان (مقاله) - سواد نیوز savadnews.persianblog.ir/post/43/‎Cached Similar10 ا کتبر 2014 ... حافظه و یادگیری، روشهای نوین در آموزش بزرگسالان (مقاله). یادگیری و مراحل مختلف زندگی. یادگیری: از آنجا که رفتار و عکس العملهای فعلی ما نتیجه ی ... [PDF] حافظه و یادگیری روشهای نوین در آموزش بزرگسالان sbmu.ac.ir/pavarchin/pdftitles2/titles9137.pdf‎CachedRadif: ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﺩﺭ :Title. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ. ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﻭﻝ :Author. ﺗﻬﺮﺍﻥ : Location. ﻗﻘﻨﻮﺱ :Nasher. Year: ۱۳۶۷. Shomareh Rahnama: ۸۹۶۱. Keywords: مقاله مروری بر روش های نوین آموزش بزرگسالان - سیویلیکا www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_1108=مروری-بر-روش-های-نوین-آموزش-بزرگسالان.html‎Cached Similarمقاله مروری بر روش های نوین آموزش بزرگسالان, در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها ... آشنا نبودن به روش های یاددهی– یادگیری از مشکلاتی است که در فرآیند تدریس، ... روشهای نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان - دانلود فایلهای مفید mofidnet.blogsky.com/1395/06/24/post-16155/‎Cached14 سپتامبر 2016 ... عنوان مقاله : روشهای نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان قالب بندی :word , PDF قیمت : 2300 تومان شرح مختصر : یادگیری: از آنجا که رفتار و عکس ... حافظه و یادگیری روش های نوین در آموزش بزرگسالان - ایران دانلود irdls.blogsky.com/1395/10/05/post-1424/‎Cached25 دسامبر 2016 ... حافظه و یادگیری روش های نوین در آموزش بزرگسالان. یادگیری و مراحل مختلف زندگی. یادگیری: از آنجا که رفتار و عکس العملهای فعلی ما نتیجه ی ... کتاب حافظه‌ و یادگیری(روش های نوین درآموزش بزرگسالان) -نویسنده ... www.qoqnoos.ir/BookDetails.aspx?BookID=728‎Cached Similarاین‌ کتاب‌ در مورد آموزش‌ و یادگیری‌ بزرگسالان‌ و عوامل‌ موثر بر آن‌ می‌باشد. عوامل‌ بی‌شماری‌ می‌توانند بر جریان‌ یادگیری‌ و روش‌های‌ جدید به‌ منظور کسب‌ تجربیات‌ و مهارت‌های‌ ... روشهای نوین یادگیری در آموزش بزرگسالان(pdf) sarvgoltaghipoor.com/.../123-روشهای-نوین-یادگیری-در-آموزش-بزرگسالان(pdf).html‎Cached Similarپیوست‌ها: دانلود این فایل (raveshhaye-novin-hafeze-yadgiri-[www.prozhe raveshhaye-novin-hafeze-yadgiri-[www.prozhe.com].pdf, [ ], 164 Kb. افزودن نظر ... اطلاعات کتاب : حافظه و یادگیری: روشهای نوین در آموزش بزرگسالان vista.ir/book/.../حافظه-و-یادگیری-روشهای-نوین-در-آموزش-بزرگسالان‎Cached Similar"مجموعه‌ی حاضر در چهار مقاله، الگوهای نیاز سنجی در مراكز یادگیری محلی، بهره‌وری در آموزش‌های بزرگسالان، آموزشیار پژوهنده و پژوهش در عمل در آموزش بزرگسالان و نقش آموزش ... دانلود رایگان مقاله روشهای نوین در حافظه و یادگیری بزرگسالان www.dlbartar.com/روشهای-نوین-در-حافظه-و-یادگیری/‎Cached20 سپتامبر 2015 ... دانلود مقاله روشهای نوین در حافظه و یادگیری بزرگسالانReviewed by مرتضی اکبریان on Sep ... تقسیم بندی بزرگسالان براساس شرکت در آموزش.</DIV> <P>نوشته <A href="http://file.takhfifestan.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84/" rel=nofollow target=_blank>روشهای نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان</A> اولین بار در <A href="http://file.takhfifestan.com/" rel=nofollow target=_blank>تخفیفستان فایل</A> پدیدار شد.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="روشهای نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان" href="http://file.takhfifestan.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84/" rel=nofollow target=_blank>روشهای نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان</A><BR><A title="روشهای نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان" href="http://file.takhfifestan.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84/" rel=nofollow target=_blank>http://file.takhfifestan.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84/</A> text/html 2017-01-01T14:43:11+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز http://istgah71.mihanblog.com/post/3 <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 1.6em; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 11px; PADDING-TOP: 0px"><B>» :: سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز</B> <BR><!--<img style='float:left' width=150 height=150 src='' > --><IMG style="FLOAT: left" alt="" src="http://kavoshgar.zepo.ir/images/shop/img25536_bb_13941209-190523_.png"> <FONT face="Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-SIZE: 11px">کتاب سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز نوشته علی عراقی چاپ شرکت چاپ و نشر کتب درسی ایران، تهران، 1394</SPAN></FONT> <DIV><FONT face="Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-SIZE: 11px">رشته کاردانش</SPAN></FONT></DIV> <DIV><FONT face="Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-SIZE: 11px">116 صفحه، مصور</SPAN></FONT></DIV><A id=buddgs href="http://kavoshgar.zepo.ir/buy/43178#buy">خرید و دانلود محصول </A> <P id=readmore></P> <DIV style="CLEAR: both"></DIV>1394/12/09 <HR> <A href="http://mihanblog.com/tag/کتاب" rel=nofollow target=_blank>کتاب</A> , <A href="http://mihanblog.com/tag/کاردانش" rel=nofollow target=_blank>کاردانش</A> , <A href="http://mihanblog.com/tag/برق" rel=nofollow target=_blank>برق</A> , <A href="http://mihanblog.com/tag/الکتروموتور" rel=nofollow target=_blank>الکتروموتور</A> , <A href="http://mihanblog.com/tag/سه%20فاز" rel=nofollow target=_blank>سه فاز</A> , <A href="http://mihanblog.com/tag/درسی" rel=nofollow target=_blank>درسی</A> , <A href="http://mihanblog.com/tag/صنعت" rel=nofollow target=_blank>صنعت</A> , <A href="http://mihanblog.com/tag/سیم%20پیچی" rel=nofollow target=_blank>سیم پیچی</A> , <A href="http://mihanblog.com/tag/الکتروموتورهای" rel=nofollow target=_blank>الکتروموتورهای</A> , <A href="http://mihanblog.com/tag/چاپ" rel=nofollow target=_blank>چاپ</A> <HR> <SPAN style="BORDER-BOTTOM: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 2px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-RIGHT: 4px; DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: rgb(250,250,250); BORDER-TOP: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-TOP: 4px; border-radius: 2px">تعداد صفحات</SPAN> : <SPAN style="BORDER-BOTTOM: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 2px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-RIGHT: 4px; DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: white; BORDER-TOP: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-TOP: 4px; border-radius: 2px">124</SPAN> | <SPAN style="BORDER-BOTTOM: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 2px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-RIGHT: 4px; DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: rgb(250,250,250); BORDER-TOP: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-TOP: 4px; border-radius: 2px">سال چاپ</SPAN> : <SPAN style="BORDER-BOTTOM: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 2px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-RIGHT: 4px; DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: white; BORDER-TOP: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-TOP: 4px; border-radius: 2px">1394</SPAN> | <SPAN style="BORDER-BOTTOM: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 2px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-RIGHT: 4px; DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: rgb(250,250,250); BORDER-TOP: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-TOP: 4px; border-radius: 2px">گروه تحصیلی</SPAN> : <SPAN style="BORDER-BOTTOM: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 2px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-RIGHT: 4px; DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: white; BORDER-TOP: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-TOP: 4px; border-radius: 2px">برق</SPAN> | <SPAN style="BORDER-BOTTOM: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 2px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-RIGHT: 4px; DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: rgb(250,250,250); BORDER-TOP: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-TOP: 4px; border-radius: 2px">زیرگروه تحصیلی</SPAN> : <SPAN style="BORDER-BOTTOM: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 2px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-RIGHT: 4px; DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: white; BORDER-TOP: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-TOP: 4px; border-radius: 2px">الکتروتکنیک</SPAN> | <SPAN style="BORDER-BOTTOM: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 2px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-RIGHT: 4px; DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: rgb(250,250,250); BORDER-TOP: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-TOP: 4px; border-radius: 2px">زمینه و شاخه</SPAN> : <SPAN style="BORDER-BOTTOM: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 2px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-RIGHT: 4px; DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: white; BORDER-TOP: rgb(245,245,245) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(245,245,245) 1px solid; PADDING-TOP: 4px; border-radius: 2px">صنعت، کاردانش</SPAN> | <!--<hr>--> <STYLE> .post_footer a { display:inline-block; padding:2px 6px; margin:4px 2px; border-radius:4px; color:white; background:#D9534F; border:1px solid #D43F3A; } </STYLE> <DIV class=post_footer> <DIV class="directlink wd50"> <P>لینک محصول</P><B>http://kavoshgar.zepo.ir/post/43178</B></DIV><A class="yr5r wd50" href="http://mihanblog.com/demoDownload/d?file_name=25536_cz_13941209-185229_[zepo.ir]_demo.png&amp;id=43178">دریافت دمو</A> <UL class=rt1234><A href="http://kavoshgar.zepo.ir/images/shop/img25536_fe_13941209-190644_.png"><IMG src="http://kavoshgar.zepo.ir/images/shop/img25536_fe_13941209-190644_.png"> </A><A href="http://kavoshgar.zepo.ir/images/shop/img25536_cc_13941209-191105_.png"><IMG src="http://kavoshgar.zepo.ir/images/shop/img25536_cc_13941209-191105_.png"> </A><A href="http://kavoshgar.zepo.ir/images/shop/img25536_nj_13941209-191133_.png"><IMG src="http://kavoshgar.zepo.ir/images/shop/img25536_nj_13941209-191133_.png"> </A></UL></DIV></DIV> <H3></H3><BR><BR><BR><SPAN id=more-75929></SPAN> <DIV style="COLOR: #fff">Images for سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز کتاب سیم پیچی الکترو موتورهای سه فاز به صورت PDF - نوآوران گرمی https://www.noavarangermi.ir/کتاب-سیم-پیچی-الکترو-موتورهای-سه-فاز/‎Cached12 دسامبر 2015 ... دانلود کتاب سیم پیچی الکترو موتورهای سه فاز به صورت PDF را برای شما هنر جویان آماده کردیم امیدواریم با دانلود رایگان این کتاب راضی بوده باشید. دانلود مجموعه نکات در سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز | ویکی پاور wikipower.ir/نکات-سیم-پیچی-الکتروموتوهای-سه-فاز/‎Cached Similarسیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز یکی از مشاغل مد نظر برای دانشجویان رشته برق می باشد.از اینرو فایلی برای شما دوستان گرامی به صورت مجموعه نکات مهم در سیم ... آپارات - سیم پیچی www.aparat.com/result/سیم_پیچی‎Cached Similarدستگاه اتوماتیک سیم پیچی ترانسwww.transiran.ir ... فیلم سیم پیچی الکترو موتور سه فاز ... فیلم و انیمیشن سیم پیچی موتورها-(4)کلاف پیچی مجدد موتور. آپارات - PDF سیم پیچی سه فاز www.aparat.com/result/PDF_سیم_پیچی_سه_فاز‎Cachedفیلم نصب سیم های موتور سه فاز با روش ستاره مثلث · فصلنامه ترانسفورماتو... 227 بازدید. 11:18 · فیلمی از مراحل ساخت الکتروموتورهای صنعتی · آموزش هیدرولیک ... سیم پیچی الکترو موتورهای سه فاز | پایگاه کتاب های درسی ، اداره کل ... www.chap.sch.ir/books/737‎Cached Similarسیم پیچی الکترو موتورهای سه فاز. تاریخ ارسال 1391/08/21. کد کتاب: 607/4. دوره تحصیلی: دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه برق›الكتروتكنیك›ماشین های ... دانلود رایگان نرم افزار : ((( Beina Soft))) - آموزش سیم پیچی موتور Ac ... beinasoft.mihanblog.com/extrapage/moto‎Cached Similar25 دسامبر 2016 ... آموزش سیم پیچی موتور Ac همراه با محاسبات وفرمول ها: به نام خدا. چرا موتور های الکتریکی سه فاز کاربرد بیشتری نسبت به سایر موتور های دارند ؟ سیم پیچی الکترو موتور های سه فاز - انجمن پاتوق یو talk.patoghu.com/thread80953.html‎Cached Similarسیم پیچی الکترو موتور های سه فاز. شیارهای هر الکتروموتوررا با z نشان می دهند. مثلا موتوری که 24 شیار دارد نمایش آن به صورت z=24 است.و یا در مورد ... سیم پیچی الکتروموتور سه فاز - فیدارکس www.fidarex.com/سیم-پیچی-الکتروموتور-سه-فاز‎Cached24 ژوئن 2016 ... سیم پیچی الکتروموتور سه فاز ... چگونه یک ژنراتور مناسب انتخاب کنیم ؟ الکتروموتور ضد انفجار چیست؟ سیم پیچی الکتروموتور سه فاز ... فیلم سیم پیچی الکترو موتور سه فاز - YouTube ► 0:38https://www.youtube.com/watch?v=VHnE8uNQwP0 10 Dec 2015 - 38 sec - Uploaded by نوآوران گرمی همیار دانشجو جهت دریافت کتاب سیم پیچی الکترو موتور سه فاز به آدرس زیر مراجعه نمایید http:// www.noavarangermi.ir/?p=12516 ...</DIV> <P>نوشته <A href="http://file.takhfifestan.com/%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%be%db%8c%da%86%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b2/" rel=nofollow target=_blank>سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز</A> اولین بار در <A href="http://file.takhfifestan.com/" rel=nofollow target=_blank>تخفیفستان فایل</A> پدیدار شد.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز" href="http://file.takhfifestan.com/%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%be%db%8c%da%86%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b2/" rel=nofollow target=_blank>سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز</A><BR><A title="سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز" href="http://file.takhfifestan.com/%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%be%db%8c%da%86%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b2/" rel=nofollow target=_blank>http://file.takhfifestan.com/%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%be%db%8c%da%86%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b2/</A> text/html 2016-12-20T08:48:44+01:00 istgah71.mihanblog.com وبلاگ تحقیق طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس ۱۷ هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) ۱۵ ص http://istgah71.mihanblog.com/post/2 <DIV dir=rtl id=filesell_pps_div1> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 5px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: navy !important; FONT-SIZE: 14px; PADDING-TOP: 5px"><A style="COLOR: navy !important; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none !important" href="http://marjafile.sellfile.ir/prod-715024-تحقیق+طرح+درس+هدیه+های+آسمانی+سجاد+و+سجاده++درس+17+هدیه+های+آسمانی+سوم+ابتدایی++15+ص.html?r=17327">تحقیق طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس ۱۷ هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) ۱۵ ص </A></DIV> <P><IMG style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-TOP: 5px" border=0 align=right src="http://marjafile.sellfile.ir/prod-images/715024.jpg" width=120> مراحل الگوی دریافت مفهوم این الگو شامل سه گام می باشد. گام اول &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عرضه ی مطالب و شناسایی مفهوم گام دوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آزمون دستیابی به مفهوم گام سوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تحلیل راهبردهای تفکر علت اصلی انتخاب الگوی دریافت مفهوم این الگو اساس الگوی تفکر استقرایی می باشد چرا که مستلزم تصمیم دانش آموزان است ، به کودکان کمک می کند که تجزیه و تحلیل و نحوه روی دانش آموزان به اطلاعات را فرا بگیرند. این الگو عمق فهم دانش آموزان و دانش را تعیین می کند در این الگو نقش معلم آغازگر و کنترل کننده جریان تفکر است. چون در این الگو از دانش آموز می خواهیم مثال هایی را که نمونه نامیده می شود و شامل ویژگی هایی از آن مفهوم است را با مثال های دیگر که شامل آن نمودها نیست مقایسه کند لذا از این طریق نمودهای مورد نظر که در ذهن فرد دیگر وجود دارد کشف می نمائیم و همه ی بچه ها در جریان تدریس قرار خواهند گرفت. اهداف الگوی دریافت مفهوم ۱- تقویت مکالمه آزاد برای همه دانش آموزان ۲- تحلیل تفکر برای آسان یاد گرفتن ۳- فرصت تحلیل جریان تفکر و کمک …<BR clear=both></P> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #0066aa 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0066aa 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: #0066cc; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 5px; WIDTH: 100px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 20px; BORDER-TOP: #0066aa 1px solid; BORDER-RIGHT: #0066aa 1px solid; PADDING-TOP: 5px; border-radius: 3px"><A style="COLOR: #ffffff !important; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none !important" href="http://marjafile.sellfile.ir/prod-715024-تحقیق+طرح+درس+هدیه+های+آسمانی+سجاد+و+سجاده++درس+17+هدیه+های+آسمانی+سوم+ابتدایی++15+ص.html?r=17327">دریافت فایل </A></DIV> <P></P></DIV> <P>نوشته <A href="http://fileavval.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%ac%d8%a7/" rel=nofollow target=_blank>تحقیق طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس ۱۷ هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) ۱۵ ص</A> اولین بار در <A href="http://fileavval.ir/" rel=nofollow target=_blank>فایل اول</A> پدیدار شد.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="تحقیق طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس ۱۷ هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) ۱۵ ص" href="http://fileavval.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%ac%d8%a7/" rel=nofollow target=_blank>تحقیق طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس ۱۷ هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) ۱۵ ص</A><BR><A title="تحقیق طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس ۱۷ هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) ۱۵ ص" href="http://fileavval.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%ac%d8%a7/" rel=nofollow target=_blank>http://fileavval.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%ac%d8%a7/</A>